Marco Buschman

Over Marco Buschman

Mijn passie is het creëren van een high-performance cultuur waarbij op individueel, team- en organisatieniveau daadkracht en resultaatgerichtheid samengaan met een sfeer van vertrouwen, respect en het waarderen van onderlinge verschillen. Bekijk alle artikelen van Marco Buschman

7 verschillen tussen een groep en een team

zevenverschillentusseneengroepeneenteam

Sinds jaar en dag neemt de druk op organisaties toe om meer resultaat te bereiken met minder middelen. Kostenbesparingen en proces optimalisaties worden doorgevoerd en de wijze waarop wordt samengewerkt moet effectiever en efficiënter. Gevolg: organisatiestructuren worden platter, aansturing vindt meer en meer op afstand plaats en werknemers zijn lid van meerdere (virtuele) teams. Althans, er wordt van uitgegaan dat het teams zijn. In de praktijk zie ik echter dat er vaak over teams wordt gesproken terwijl het eigenlijk gewoon een groep is. Zit daar dan een verschil in? Ja! In dit artikel worden zeven belangrijke verschillen tussen een groep en een team besproken.

Bestaansreden. Binnen een groep is de overheersende gedachte dat men is samengevoegd vanwege administratieve redenen. Om de ‘span of control’ beheersbaar te houden of juist om een managementlaag eruit te kunnen snijden. Binnen een team is bij de leden het besef aanwezig dat ze door samen te werken in staat zijn een doel te bereiken dat groter is dan eenieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt.

Rolbekendheid. Binnen een groep is eenieder vooral bezig met zijn eigen taak en is er weinig begrip en kennis van de taken van de andere groepsleden. Er is geen overzicht hoe eenieder bijdraagt aan het eindresultaat. Dit is de basis is voor onbegrip, achterdocht en eigen koninkrijkjes. Binnen teams zijn de leden doordrongen dat eenieder bijdraagt aan het eindresultaat en dat door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden het proces kan worden gestroomlijnd.

Conflictoplossing. Binnen een groep wordt bij conflicten over elkaar gesproken en wordt voor het oplossen ervan gekeken naar de manager. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat problemen in de samenwerking worden opgelost. Binnen teams voelen de leden zich juist verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking. In plaats van over elkaar te praten wordt er met elkaar gepraat. De manager wordt alleen ingezet als conflicten (dreigen te) escaleren.

Vertrouwen. Binnen een groep wordt wantrouwen ervaren waardoor de leden op gaan letten wat ze zeggen. Ze zorgen ervoor dat ze vooral geen ‘domme dingen’ zeggen. Dit gaat ten koste van creativiteit en probleemoplossing. Binnen een team is er vertrouwen wat leidt tot open communicatie waarbij eenieders inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt geluisterd en men beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan het vinden van een oplossing voor problemen.

Aansturing. Binnen een groep stuurt de manager vanuit controle. De leden krijgen te horen welke taak ze moeten uitvoeren, wanneer dit gereed moet zijn en bij voorkeur hoe dit moet gebeuren. Ze worden gereduceerd tot ‘handjes leveren’. Binnen teams wordt juist gestuurd vanuit betrokkenheid. Teamleden wordt gevraagd mee te denken over de doelstellingen en hoe deze te bereiken. Naast hun ‘handen’ wordt actief gebruik gemaakt van hun ‘hoofd’. Immers, twee weten meer dan één. En dan kunnen schijnbaar onmogelijke doelstellingen op een creatieve manier worden gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is in onderstaande korte commercial te zien.

Ontwikkeling. Binnen een groep is opleiding gericht op het (door)ontwikkelen van vaardigheden die direct benodigd zijn voor het goed uitvoeren van de taak waarvoor men is aangenomen. Daar wordt men immers voor betaald! Binnen teams wordt gestuurd op samenwerking, fouten toegeven en kwetsbaar opstellen. En dus is het belangrijk om naast vaktechnische opleidingen de leden ook trainingen aan te bieden op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling en teamdynamica.

Waardering. Binnen een groep worden resultaten nauwelijks gevierd; ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.’ Feedback gaat vooral over waar het fout is gegaan en wat er verbeterd moet worden. Successen die er zijn worden door de manager ‘geclaimd’. Teams daarentegen weten hoe belangrijk het is successen gezamenlijk te vieren en trots te zijn op wat is bereikt. De manager beseft dat het zijn taak is de voorwaarden te scheppen om de teamleden te laten excelleren.

Hoe staat het er bij jou voor? Werk je binnen een groep of een team? Wat ik constateer is dat veel medewerkers en managers onvoldoende opleiding hebben om als team te presteren. Het is voor mij dan ook geen verrassing dat uit onderzoek van Team Coaching International is gebleken dat minder dan 10% van de door hen onderzochte teams zichzelf als High-Performing beschouwt. Dat wil zeggen, teams die de afgesproken doelstellingen bereiken, een sfeer neerzetten die uitnodigt tot samenwerking en waarbij de teamleden met de druk van verandering kunnen omgaan en minder kans maken op uitval.

Wil je weten hoe jouw groep of team ervoor staat? Neem dan contact op om een teamscan uit te voeren of om je door ons te laten begeleiden bij het versterken van je team met behulp van het Team Diagnostic Assessment (download voorbeeldrapport). Investeren in kennis, inzicht en vaardigheden van resultaatgericht en verbindend werken leidt tot betere samenwerking, een plezierige werksfeer en een hoger rendement.

Plezierig werken is beter werken.

Deel je mening hieronder en je krijgt een reactie terug. En schrijf je zelf in om de nieuwste artikelen per mail te ontvangen. Laten we van elkaar leren!

Gerelateerde artikelen

 • Innovatieadviseur

  Goed artikel. Helder. Dankje.

  @innoveren

  • http://www.facebook.com/marco.buschman Marco Buschman

   Dank voor het compliment, fijne dag!

 • Jan Versteeg

  Leesadvies: Het weekend van zeven dagen – Het belang van een goede balans tussen werk en privé-leven Ricardo Semler

  • http://www.facebook.com/marco.buschman Marco Buschman

   Dank je wel voor deze tip, voor mij nog een onbekend boek. Fijne dag!

Gratis E-boek: 12 Geheimen van SUCCESVOLLE TEAMS

Dit E-book met 12 bewezen inzichten wat succesvolle teams consequent doen is speciaal geschreven voor:
- (management) teams die willen excelleren op samenwerking en resultaat;
- managers die de effectiviteit van hun team maar ook hun teamaansturing willen verbeteren;
- medewerkers die effectiever willen samenwerken in (ad hoc) teams.

Naast het gratis E-book ontvang je tweewekelijks onze nieuwsbrief met praktische en inspirerende artikelen.

 • Gratis E-book: 12 Geheimen van succesvolle teams
 • Bewezen inzichten wat succesvolle teams doen
 • Tweewekelijks nieuwe inspirerende artikelen
 • Je kunt je op elk moment uitschrijven